O Noso Reto Solidario

Innovación e colaboración no Sector Social de Galiza

SOBRE nos

Noso reto solidario

Iniciativa dirixida a fomentar a innovación e a colaboración no sector da Economía Social de Galicia. As organizaciós participantes colaboran na xeración de solucións innovadoras e sostibles para dar resposta a desafíos sociais.

Obxetivos

Fomentar la innovación en el Sector Social

Búsqueda de nuevas soluciones que den respuesta a retos sociales.

Incorporar tecnologías en sus proyectos

Lograr un impacto social relevante.

Promover la cultura del emprendimiento

Apoyando iniciativas que sean sostenibles económica, social y ambientalmente.

Impulsar la colaboración

Lograr proyectos sociales más ambiciosos, mejor armados y más estables.

Buscamos organizacións da economía social cunha idea para o seguinte reto:

Como podemos fomentar en Galiza un medio local/rural vivo e sostible para que sexa competitivo, atraia talento, sexa inclusivo coas persoas e respectuoso coa contorna?

Esta convocatoria abresea calquera organización galega que teña unha idea con impacto social ou ambiental e que queira desenvolvela en colaboración con outras organizacións para lograr a súa viabilidade económica.Poden participar:

– Fundacións, asociacións e outras organizacións sen ánimo de lucro.

– Centros especiais de emprego, empresas de inserción, cooperativas, sociedades laborais e outras figuras da economía social.

– Emprendedores e empresas sociais ou con propósito.

A idea pódea presentar unha entidade de forma individual ou en colaboración con outras entidades.

Que recibirás neste programa?

A nosa misión é contribuír á modernización do sector social en Galiza para garantir a súa sustentabilidade futura, a través da innovación e a tecnoloxía achegada desde o talento e o know-how empresarial.

As organizacións seleccionadas para participar no programa recibirán:

  • Un itinerario práctico para desarrollar tu idea, con apoyo profesional y basado en metodologías colaborativas y de lean start up.

  • Orientación para enfocar la digitalización de tu propuesta.

  • Mentorización por parte de un equipo de personas expertas.

  • Facilitación para colaborar con otras entidades sociales, empresas e instituciones públicas.

  • Visibilización de la entidad y del proyecto, con acceso a una red de contactos.

Apoio adicional para as mellores ideas

Ao final do programa, as entidades participantes expoñerán o traballo realizado ante o Comité de Evaluación, que decidirá cales reciben apoio adicional para implantar o seu proxecto.

Os proxectos seleccionados polo Comité recibirán: un mínimo de 6.000 euros de capital semilla, apoio xurídico para determinar o marco da colaboración e apoio no asesoramento e desenvolvemento tecnolóxico dos proxectos.

Por unha Galiza viva, inclusiva e sostible

Buscamos ideas ou propostas dirixidas a:

Iniciativas centradas en novos nichos de emprego que favorezan o asentamento da poboación, promovendo o papel da muller no rural, ou dirixidas a colectivos vulnerables, mozos desempregados ou persoas con discapacidade. 

Iniciativas que promovan a creación de novos produtos ou servizos e/ou liñas de negocio baixo modelos inclusivos e sostibles.

Iniciativas baseadas en experiencias de economía verde ou circular e que contemplen unha finalidade social.

Iniciativas que buscan unha mellor articulación entre as necesidades e os vínculos entre o rural e a cidade.

iniciativa promovida por

Fundación Roberto Rivas

Fundación Roberto Rivas

Promueve el desarrollo sostenible de las comunidades en Galicia, inclusivo con las personas y respetuoso con el entorno a través del emprendimiento social y el arraigo de la población a los territorios, garantizando siempre su bienestar y todos sus derechos.
Fundación Botín

Fundación Botín

Cuenta con un amplio recorrido apoyando al sector social en España con el Programa Talento Solidario desde hace más de 12 años, orientado a apoyar la profesionalización del Sector Social a través de la mejora de la eficiencia, la innovación y el trabajo en Red.
Fundación Amicos

Fundación Amicos

Trabaja en Galicia desarrollando un modelo de intervención en el que las personas, familias y la comunidad ocupan el centro, luchando por la inclusión de pleno derecho en una sociedad más justa y solidaria, siendo uno de sus ejes a sostenibilidad y el cuidado ambiental.

ENTIDADES COLABORADORAS NA INICIATIVA:

03_Simbolo_logo_cor

Programación e fases de execución

Convocatoria de ideas

Recepción de solicitudes e selección daquelas organizacións e ideas que participarán no programa.

FEBREIRO – MARZO 2023

Formación e titoría

As organizacións traballan baixo metodoloxías de emprendemento social, desenvolvendo a súa idea para convertela nun proxecto sostible, de maior calado e en colaboración con outras entidades participantes.

Recibirán o apoio dun mentor e ao final presentarán o seu traballo ante unha Comisión de Avaliación.

ABRIL – OUTUBRO 2023

apoio adicional

Ao remate do programa, a Comisión de Avaliación elixirá cales dos proxectos que se desenvolveron recibirán apoio adicional para a súa execución práctica: capital semente, apoio xurídico para determinar o marco de colaboración entre organizacións e apoio e asesoramento para o seu desenvolvemento tecnolóxico. desenvolvemento.

NOVEMBRO – FEBREIRO 2024

Este programa é para a túa organización se:

Convocatoria aberta a partir do 23 de febreiro

O NOSO RETO SOLIDARIO  |  © 2023